Stoica Lawyers - Cabinet de Avocatura Bucuresti

Avocat Malpraxis

Echipa noastră oferă Consultanţă juridică, Asistenţă şi/sau Reprezentarea în cazurile de Malpraxis pentru medici, contabili, si alţi liberi profesionişti:

?n cazurile de malpraxis din medicină:

  • Asistenţă cu privire la respectarea normelor de deontologie medicală – obligaţia medicului const?nd în a apăra sănătatea fizică şi mentală a omului, în a uşura suferinţele, în a respecta viaţa şi demnitatea persoanei umane, fără discriminări în funcţie de v?rstă, sex, rasă, etnie, religie, naţionalitate, condiţie socială, ideologie politică sau din orice alt motiv;
  • Atragerea răspunderii civile pentru malpraxis în situaţia erorilor profesionale săv?rşite în exercitarea actului medical: necunoaşterii trecutului medical al pacientului, examinarea greşită, interpretarea eronată a simptomelor, neefectuarea unor teste, netrimiterea pacientului pentru un consult de specialitate, neschimbarea diagnosticului în cazul unui tratament care nu dă rezultate, neglijenţă, cunoştinţe medicale insuficiente;
  • Atragerea răspunderii penale în cazul în care, prin fapta ilicita, medicul a înc?lcat şi norme de drept penal, iar fapta întruneşte elementele constitutive ale unei infractiuni;
  • Atragerea r?spunderii civile a unităţii sanitare pentru prejudiciile produse pacienţilor ca urmare a serviciilor prestate, generate de viciile ascunse ale echipamentelor medicale, ale substanţelor medicamentoase şi ale materialelor sanitare.

?n cazurile de malpraxis din contabilitate:

  • asistenţă cu privire la respectarea normelor de deontologie de către contabili şi experti contabili;
  • atragerea răspunderii disciplinare, administrative, civile şi penale a contabililor, în cazurile de malpraxis;
  • consiliere cu privire la răspunderea profesională a „contabililor amatori” vis a vis de expertii contabili: lipsa de răspundere a contabililor care practică meseria la negru, fără semnarea unui contract de prestări servicii cu clientul, răspundere disciplinară, administrativă, civilă şi penală a experţilor contabili în baza poliţelor de asigurare profesională obligatorii impuse de CECCAR.
Galerie foto
  • ...