Stoica Lawyers - Cabinet de Avocatura Bucuresti

Drept Societar si Comercial

Dreptul comercial reprezintă un ansmblu de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor juridice la care participă comercianţii, în calitatea lor de profesionişti ai activitătii comerciale.

Printre serviciile juridice ce vi le putem oferi, cu titlu de exemplu, mentionam:

 • Asistarea şi Reprezentarea juridică în faţa instanţelor judecatoreşti, autorităti/instituţii publice, organe cu/fără activitate jurisdictională, notari publici, executori judecătoreşti, persoane fizice/juridice, ş.a.
 • Recuperare de debite/creanţe: negocieri, somaţii , ordonanţe de plată, cereri cu valoare redusă, acţiuni personale întemeiate pe raspunderea contractuală, actiunţi în pretenţii (inclusiv asistare şi reprezentare în faţa executorilor judecatoresti pentru obtinerea efectivă a scopului urmarit), ş.a;
 • Consultanţă în afaceri;
 • Dreptul concurenţei;
 • Consultanta, negociere, încheiere, modificare, reziliere/rezolutiune contracte comerciale;
 • Obţinerea de autorizaţii, atestări, certificari, ş.a
 • Raporturi de muncă cu angajaţii / Consultanţă proceduri de angajare/concediere;
 • Reprezentare în faţa ONRC – Oficiilor Registrului Comerţului (atât din Bucureşti cât şi din ţară), cu privire la înregistrarea menţiunilor aduse actului cosntitutiv al societăţii dumneavoastră, precum şi pentru înmatricularea unor noi societati;
 • Asistare/Reprezentare în cadrul Adunarii Generale a Asociatilor;
 • Reprezentare în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii si Mărci;
 • Consultanţă în ceea ce priveşte procedurile de prevenire a insolventei şi de insolvenţă (Reorganizare judiciară şi/sau Faliment);
 • Monitorizarea dosarelor de insolvenţă ale debitorilor dumneavoastră.
Galerie foto
 • ...