Stoica Lawyers - Cabinet de Avocatura Bucuresti

Drept Imobiliar

Conceptul de drept imobiliar desemnează ansamblul operaţiunilor privitoare la naşterea, modificarea sau singerea unor raporturi juridice privitoare la unul sau mai multe imobile.

Echipa noastră oferă Consultanţă juridică, Asistenţă şi/sau Reprezentarea clientilor atât în faza precontractuală (analiză Documentaţie Thenică/ Proiect Tehnc, Negocieri, ş.a), cât şi pe parcursul încheierii şi executării contractelor.

Cu titlu de exemplu, menţionăm că oferim servicii juridice în legatură cu:

 • Operatiunile de Vânzare sau cumpărare a imobilelor/Donaţie;
 • Analiza situatiei juridice a proprietatilor;
 • Redactarea antecontractelor, contractelor de vânzare-cumpărare, de închiriere sau ipotecă şi asistarea în faţa notarului public la semnare;
 • Obtinerea de documente sau informatii referitoare la proprietatea în cauză;
 • Obtinerea documentaţiei cadastrale, a incheierii de intabulare, deschiderea şi/sau modificarea de rol fiscal;
 • Orice alte formalităţi în legatură cu încheierea tranzactiilor;
 • Orice aspect sau conflict născut din raporturi locative sau de urbanism şi disciplina în construcţii;
 • Dreptul de proprietate şi orice alte drepturi reale;
 • Drepturi succesorale;
 • Rezolutiunea contractelor de vânzare – cumpărare.
Galerie foto
 • ...