Stoica Lawyers - Cabinet de Avocatura Bucuresti

Dreptul Muncii

Echipa noastră oferă Consultanţă juridică, Asistenţă şi/sau Reprezentarea în domeniul reglementării raporturilor individuale şi colective de muncă (dreptul muncii, litigii de muncă).

Privitor la raporturile individuale de muncă:

 • Încheierea contractului individual de muncă;
 • Modificarea contractului individual de muncă;
 • Suspendarea contractului individual de muncă;
 • Încetarea contractului individual de muncă;
 • Drepturile şi obligaţiile angajatului / angajatorului;
 • Timpul de muncă;
 • Timpul de odihnă; concediile;
 • Salarizarea şi alte drepturi bănesti;
 • Sănătatea şi securitatea muncii;
 • Conflictele de muncă;
 • Întocmirea documentatiei legale pentru reglementarea raporturilor de munca cu privire la: clauza de neconcurenţă, clauza de confidentialitate, clauza de formare profesională, delegare în ţară şi/sau străinătate, detaşare în ţară şi/sau străinatate.
 • Privitor la contractul colectiv de muncă:
 • Purtarea negocierilor colective în vederea incheierii contractului colectiv de muncă;
 • Redactarea contractului colectiv de muncă, în conformitate cu normele legale în vigoare din domeniul dreptului muncii;
 • Asistenţă juridică în vederea semnării contractului colectiv de muncă;
 • Reprezentarea societăţii comerciale în faţa autoritatilor (Inspectoratului Teritorial de Muncă / Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familiei) în vederea înregistrarii contractului colectiv de munca.

Servicii de consultanţă privind întocmirea Regulamentului de ordine interioară al societatii:

 • Redactarea regulamentului de ordine interioară, în conformitate cu normele legale in vigoare din domeniul dreptului muncii si specificul de activitate al societăţii;
 • Redactarea fişei postului, conţin?nd principalele atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ale salariaţilor.

Servicii de consultanţă în vederea stabilirii unor relaţii de munca cu cetatenii straini in Romania:

 • Obţinerea certificatului de rezidenţă temporară sau permanentă pentru cetatenii straini;
 • Obţinerea numărului de în registrare fiscală în Rom?nia pentru cetăţenii străini;
 • Obţinerea autorizaţiilor de muncă pentru angajarea cetăţenilor străini din afara UE;
 • Recunosterea diplomelor de studiu pentru cetăţenii străini.

Asistarea/Reprezentarea în instanţă cu privire la:

 • Contestarea deciziilor de concediere / concediere abuzivă;
 • Contestarea deciziilor de sancţionare disciplinară (sanctiuni disciplinare nefondate);
 • Actionare în instanţă a angajatorului  pentru daune morale;
 • Neplata drepturilor salariale.
Galerie foto
 • ...