CERTIND SA - Organism de Certificare

Incercari De Competenta

...
Incercari De Competenta

In conformitate cu cerin?ele standardului SR EN ISO/ CEI 17043:2010, incercarile de competenta au rolul de a contribui la evaluarea calitatii rezultatelor incercarilor, in colaborare cu laboratoare acreditate.

În conformitate cu cerintele organismului national de acreditare privind functionarea laboratoarelor de incercari in regim acreditat, exista obligativitatea participarii periodice a acestora la scheme de incercari de competenta, prin care sa se stabileasca gradul de incredere pentru rezultatele furnizate.

În prezent, in Romania, sunt acreditate un numar de 7 organisme ce furnizeaza incercari de competenta, din care unul pentru incercari fizice, chimice, mecanice si sase pentru analize medicale. Numarul mic de laboratoare de incercari, altele decat cele medicale, face ca oferta de scheme de incercari de competenta sa fie insuficienta. În aceste conditii, CERTIND a demarat procesul de acreditare al organismului de furnizare incercari de competenta, pentru a veni in intampinarea necesitatilor pietei.

Ca urmare, CERTIND – IC vine cu o oferta generoasa in sprijinul laboratoarelor din tara si nu numai, fiind unul dintre furnizorii de incredere in interpretarea rezultatelor incercarilor executate in laboratoare.